بهتاش: باید با قرآن دیالوگ برقرار کنیم / نائیجی: روش هر دو تفسیر «المیزان» و «تسنیم» قرآن به قرآن است

به گزارش «مبلغ»- هشتاد و هفتمین پیش‌نشست علمی «واکاوی و تحلیل مقایسه‌ای تفسیر المیزان و تسنیم» صبح امروز ۲۴ مهر به همت بنیان علوم وحیانی اسراء در حوزه علمیه امام…