مشکلات و مصائب طرح خودروی مادران

ماجرای اختصاص خودرو به مادران در قالب مصوبات مجلس با چالش‌هایی همراه شده و آمارها نشان می‌دهد که از یک طرف خودروسازان نمی‌توانند به تعهداتشان به خوبی عمل کنند و از طرف دیگر بخشی از مادران موفق به دریافت خودرو نشده‌اند. بسیاری از مادران نسبت…

source

توسط khodrocamp