برخی جرایم رانندگی هستند که در صورت عدم پرداخت در مهلت زمانی تعیین شده، دوبرابر می‌شوند. اما سوال اینجاست که کدامیک از جرایم رانندگی دوبرابر میشود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش پرتکرار، ابتدا باید انواع جرایم راهنمایی و رانندگی را بشناسید. چراکه بعد از شناخت این نوع جرایم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که بخشی از جرایم رانندگی قابل اعتراض هستند اما بخشی دیگر، امکان اعتراض ندارند و همه چیز از همین تفاوت‌ها شروع می‌شود!

انواع قبض جریمه رانندگی چیست؟

پلیس راهور، با کمک افسران و تجهیزات خود، ثبت تخلفات وسایل نقلیه را به 5 روش مختلف انجام می‌دهد که عبارتند از:

تفاوت انواع قبض جریمه رانندگی
ردیف نوع قبض امکان اعتراض؟ دو برابر؟
1 جریمه تسلیمی ندارد نمی‌شود
2 جریمه دوبرگی دارد می‌شود!
3 جریمه خودداری دارد می‌شود!
4 جریمه دوربین دارد نمی‌شود
5 جریمه الصاقی ندارد می‌شود!

اما منظور از هرکدام جرایم فوق چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ جواب این سوال را در ادامه متن بخوانید.

جریمه تسلیمی دوبرابر میشود؟

در جواب این سوال، ابتدا باید بگوییم که قبض جریمه تسلیمی چیست؟

تصور کنید افسر پلیس راهور در محل ارتکاب تخلف، حضور داشته باشد و برگه جریمه را شخصا به راننده متخلف بدهد. در این برگ جریمه، مشخصات خودرو و نوع تخلف، ثبت شده و توسط مالک وسیله نقلیه قابل مشاهده است. به این نوع از ثبت تخلف، جریمه تسلیمی می‌گوییم. 

حال که با قبض جریمه تسلیمی آشنا شدید، باید این نکته را بدانید که جریمه تسلیمی دوبرابر نمی‌شود! دلیل این موضوع هم واضح است؛ اعتراض به جریمه تسلیمی امکانپذیر نیست چراکه افسر پلیس راهور و فرد متخلف، هر دو در صحنه حضور داشته‌اند. به همین دلیل نیز پلیس راهنمایی و رانندگی، جریمه تسلیمی را 2 برابر نمی‌کند.

جریمه دوبرگی دوبرابر میشود؟

در جواب این سوال، ابتدا باید بگوییم که قبض جریمه دوبرگی چیست؟

تصور کنید که افسر پلیس، قبض جریمه را صادر کند اما به دلایل سهوی مختلف، این قبض به دست راننده متخلف نمی‌رسد. مثلا فرض کنید که پلیس دستور ایست می‌دهد اما راننده متخلف، سهوا متوجه این موضوع نمی‌شود و به حرکتش ادامه می‌دهد. یا مثلا فرض کنید که افسر پلیس در حین گشت‌زنی در خیابان، متوجه تخلف خودرویی شده و قبض جریمه را صادر کرده اما خودروی پلیس در ترافیک می‌ماند و نمی‌تواند به وسیله نقلیه متخلف برسد. پس اگر راننده متخلف «غیرعمدی» صحنه را ترک کند، به این نوع از ثبت تخلف، جریمه دوبرگی می‌گوییم.

حال که با قبض جریمه دوبرگی آشنا شدید، باید این نکته را بدانید که جریمه دوبرگی دوبرابر می‌شود! دلیل این موضوع هم واضح است؛ اعتراض به جریمه دوبرگی امکانپذیر است چراکه افسر پلیس و راننده متخلف، هر دو بصورت همزمان در صحنه حضور نداشته‌اند. به همین دلیل نیز راننده متخلف، می‌تواند نسبت به جریمه دوبرگی صادر شده اعتراض کند. اما اگر اعتراض نکرد و جریمه را هم در موعد مقرر پرداخت نکند، باید 2 برابر مبلغ جریمه‌اش را بپردازد.

جریمه خودداری دوبرابر میشود؟

در جواب این سوال، ابتدا باید بگوییم که قبض جریمه خودداری چیست؟

جریمه خودداری، دقیقا مشابه جریمه دوبرگی است ولی با این تفاوت که راننده متخلف بصورت «عمدی» صحنه تخلف را ترک کند. مثلا تصور کنید که پلیس دستور ایست می‌دهد اما راننده متخلف، اقدام به فرار می‌کند. یا مثلا تصور کنید که اختلاف نظر یا درگیری، بین افسر پلیس و راننده متخلف روی می‌دهد و راننده متخلف به نشانه اعتراض، از گرفتن قبض جریمه، خودداری می‌کند. بنابراین اگر راننده متخلف، بصورت «عمدی» صحنه تخلف را ترک کند یا بصورت «عمدی» قبض جریمه را تحویل نگیرد، به این نوع از ثبت تخلف، جریمه خودداری می‌گوییم.

حال که با قبض جریمه خودداری آشنا شدید، باید این نکته را بدانید که جریمه خودداری دوبرابر می‌شود! و از این لحاظ، تفاوتی با جریمه دوبرگی ندارد. دلیل این موضوع هم واضح است؛ اعتراض به جریمه خودداری امکانپذیر است چراکه افسر پلیس و راننده متخلف، هر دو بصورت همزمان در صحنه حضور نداشته‌اند.

جریمه دوربین دوبرابر میشود؟

در جواب این سوال، ابتدا باید بگوییم که قبض جریمه دوربین چیست؟

دوربین‌های راهنمایی و رانندگی، دو نوع مختلف هستند، بعضی از این دوربین‌ها صرفا جهت کنترل حجم ترافیک هستند و عمدتا در ورودی شهرها یا در تقاطع‌های شلوغ نصب شده و قابلیت دیگری ندارند. برخی دیگر از دوربین‌ها از نوع ترددشمار هستند و معمولا در جاده‌های بین شهری، نصب می‌شوند.

اما پیشرفته‌ترین نسل دوربین‌ها، دوربین‌ها پلاک‌خوان هستند که می‌توانند شماره پلاک وسایل نقلیه را در هر سرعتی و با دقتی بالا، رصد کنند. دوربین‌های پلاک‌خوان عمدتا بصورت ثابت نصب می‌شوند ولی امکان نصب روی خودروها را هم دارند. به هر تخلفی که توسط این دوربین‌ها ثبت شود، جریمه دوربین می‌گوییم. این تخلفات معمولا شامل سرعت غیرمجاز، ورود غیرمجاز به محدوده‌های ترافیکی، عبور از چراغ قرمز و پارک ممنوع (که این مورد توسط خودروهای مکانیزه پلیس ثبت و ضبط می‌شوند) هستند.

حال که با قبض جریمه دوربین آشنا شدید، باید این نکته را بدانید که جریمه دوربین دوبرابر نمی‌شود! جالب است بدانید که امکان اعتراض به جریمه ثت شده توسط دوربین وجود دارد ولی به دلیل آنکه این نوع جریمه بصورت سیستم ثبت شده و همیشه امکان بروز خطا هست، پلیس راهور آنرا از لیست جرایم دوبرابری حذف کرده است.

جریمه الصاقی دوبرابر میشود؟

در جواب این سوال، ابتدا باید بگوییم که قبض جریمه الصاقی چیست؟

تصور کنید که پلیس به خودروی متخلف دسترسی دارد اما راننده خودرو در محل نیست؛ مثلا خودرو در جایی پارک شده و راننده رفته است. در چنین شرایطی، پلیس راهور باید قبض جریمه را روی شیشه خودرو قرار دهد و اصطلاحا برگ جریمه را الصاق کند.

حال که با قبض جریمه الصاقی آشنا شدید، باید این نکته را بدانید که جریمه الصاقی دوبرابر می‌شود! اما به دلیل آنکه خودرو در صحنه تخلف حضور دارد، اعتراض به جریمه الصاقی امکانپذیر نیست.

مهلت پرداخت جریمه 2 برابری چقدر است؟

اجازه دهید یکبار دیگر بگوییم که کدام جرایم رانندگی دوبرابر میشوند؟ در میان انواع قبض جریمه رانندگی، فقط جرایم دوبرگی، جرایم خودداری و جرایم الصاقی، مشمول قانون دوبرابری هستند. در صورتیکه راننده متخلف اقدام به پرداخت این سه نوع قبض جریمه نکند، مبلغ جرایم پس از گذشت دو ماه، دوبرابر میشوند.

source

توسط khodrocamp