آمار واردات کشنده در سال 1402

اسفند 1402: براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرکات کشور، در 11 ماهه سال 1402 دقیقا 5 هزار و 857 دستگاه کامیون کشنده به ارزش 752 میلیون و 421 هزار دلار در جهت نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای کشور وارد شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در سه سال گذشته، مجموعا 24 هزار و 847 دستگاه کشنده وارد کشور شده است، در خصوص آمار واردات کشنده‌ها نیز باید گفت که در سال 1400 به تعداد 8 هزار و 951 دستگاه و در سال 1401 نیز به تعداد 10 هزار و 39 دستگاه کشنده، وارد شده بود.

واردات 24 هزار کشنده در دولت سیزدهم

بهمن 1402: محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک ایران، از واردات 24 هزار و 150 دستگاه کشنده در جهت نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای کشور در دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد این تعداد دستگاه کشنده بر اساس بند «ث» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بند ص تبصره 7 قانون بودجه سال جاری، در طول دولت سیزدهم از گمرکات کشور ترخیص شده است.

وی افزود بر اساس بند ص تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 و آیین‌نامه اجرایی آن که در 28 مرداد 1402 ابلاغ شد، در این مدت 5 هزار و 160 دستگاه کشنده به ارزش حدود 640 میلیون دلار وارد کشور شد.


اخبار واردات خودروهای سنگین

source

توسط khodrocamp