پرسش و پاسخ های رایج سامانه یکپارچه

هدف از تشکیل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تنظیم بازار و ایجاد شفافیت در فروش خودروهای داخلی و وارداتی بوده. با این حال، به علت گستردگی موضوعات خودرویی، این سامانه تبدیل به عاملی برای سردرگمی مشتریان شده است. برهمین اساس، به ۱۰ پرسش اصلی مشتریان که…

source

توسط khodrocamp