طرح فروش فوق العاده لاماری ایما + جزئیات

پیرو پیش ثبت نام نوبت دوم عرضه خودرو لاماری ایما در سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی بر مبنای فرایند نوبت دهی، این شرکت در نظر دارد نسبت به فراخوان متقاضیان محترم (تعیین شده در سامانه مذکور) اقدام نماید. بدین منظور از متقاضیان دعوت بعمل…

source

توسط khodrocamp