تمدید مجوز تولید؛ پژو پارس از مرگ گریخت!

با توافقات انجام شده در سطح دولت، پژو پارس در سال 1403 نیز تولید می شود. اما این بار با استانداردهای 85 گانه! منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفت:  با توافقاتی که در سطح دولت انجام شد، مقرر شد که تولید پژوپارس متوقف نشود و‌…

source

توسط khodrocamp