ماموت پلاس بازوی نوآوری گروه ماموت در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه و استفاده از ظرفیت نخبگان داخل کشور در راستای ارتقا مهارت دانشجویان و ایجاد شبکه‌ای مدرن بین صنعت، دانشگاه، ایده پردازان و فعالان عرصه دانش و مهارت، ضمن شناسایی و رفع نیازهای فناورانه گروه ماموت به ارتقا صنعت و دانش ایران می اندیشد.

از دستاوردهای این تیم می توان به ساخت اولین شبیه‌ساز رانندگی خودروهای تجاری با همکاری تیم‌هایی از برترین دانشگا‌ه‌های کشور اشاره کرد که دریچه‌های جدیدی بر روی  طراحی و توسعه خودروهای تجاری گشوده است.

از جمله مهم ترین برنامه های ماموت پلاس در آینده می توان به گسترش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با ایجاد مدل‌های کارآمد مرتبط، گسترش فرهنگ آینده‌پ‍ژوهی در گروه صنعتی ماموت، شهرت ملی و منطقه‌ای به عنوان یک مرکز زیست بوم نوآوری و فناوری توانمند و تولید ثروت مشهود و نامشهود از طریق کمک به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد.

این مجموعه اکنون بیش از 10 پروژه در حال اجرا، بیش از 4 پروژه انجام شده و بیش از 15 ایده در حال بررسی دارد.

چشم انداز ماموت پلاس/ شتاب تک، تغییر رویکردهای سنتی و ایجاد رویکردهای نوین در کسب و کار، بازاندیشی در جامعه از طریق پرداختن به پژوهش، نوآوری و فناوری­‌های پیشرفته، شکل‌دهی آینده‌ای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و ایجاد رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای است. در این راستا با تبدیل شدن به مرکزی پویا، یادگیرنده، پایدار و یکپارچه، به عنوان محیطی برای تقویت اثربخشی کارآفرینی فناورانه و اقتصاد مبتنی بر نوآوری، برای تولید ثروت­‌های مشهود و نامشهود و ارتقاء برند کارفرمایی فعالیت می‌نماید.


 

source

توسط khodrocamp