دومین همایش آموزشی امدادگران کرمان موتور

دومين همایش آموزشی امداد کرمان موتور در سال ١٤٠٢ با اهداف “رشد رفتار سازماني تکنسین‍های امداد، بهبود راهکارهای ارتباط با امدادخواهان، به روزرسانی دانش فنی پرسنل کرمان موتور در حوزه خودروهای برقی و آمادگی  جهت اجرای مطلوب طرح امداد نوروزی 1403” طي روزهاي يكم تا…

source

توسط khodrocamp