طرح پیش فروش کوییک GXR-L + جزئیات

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش فروش کوییک GXR-L را اعلام کرد. متقاضیان حائز شرایطی که در طـرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه و دي ماه سال جاري نسـبت بـه ثبـت نـام اولیـه خـودرو شـاهین بـا گیربکس اتوماتیک اقدام نموده و در تاریخ…

source

توسط khodrocamp