ماشین نشتی نداره ولی آب کم میکنه

سرسیلندر جزء بسیار مهم و ضروری هر موتور خودرو است. به دلیل پیچیدگی اجزای یک سرسیلندر، قیمت تعمیر یا تعویض سرسیلندر ترک خورده یا شکسته بسته به موتور و خودرو مورد نظر شما و مکانی که برای تعمیر آن انتخاب می کنید، می تواند قیمت های…

source

توسط khodrocamp