طرح فروش شاهین اتوماتیک و ساینا S (ویژه مادران)

شرکت سایپا شرایط فروش فوق العاده دو خودروی ساینا S و شاهین اتوماتیک را ویژه طرح جوانی جمعیت اعلام کرد. متقاضیان حائز شرایطی که در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به…

source

توسط khodrocamp