بر اساس قوانین انضباطی فیفا، محرومیت نقل و انتقالاتی به دو صورت اعمال می‌شود که یکی برای تعداد مشخصی از پنجره‌های نقل و انتقالاتی است و این محرومیت پس از سپری‌شدن این تعداد پنجره رفع می‌شود. در نتیجه پرداخت مطالبات فرد شاکی منجر به رفع‌شدن زودتر از موعد محرومیت نمی‌شود. نوع دیگر محرومیت هم به این صورت است که پس از پرداخت مطالبات فرد شاکی، محرومیت باشگاه رفع خواهد شد.

باشگاه استقلال: پنجره به‌زودی باز می‌شود

در همین راستا، بختیاری، معاون حقوقی باشگاه استقلال در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه عنوان کرد: مکاتبات رسمی با فیفا انجام شده تا این بدهی از محل مطالبات باشگاه استقلال نزد فدراسیون جهانی فوتبال پرداخت شود و بدیهی است طبق قوانین، به محض پرداخت بدهی و اعلام وصول وکلای دستیاران ریکاردو ساپینتو، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال باز خواهد شد.

در ادامه، برای رفع ابهام از نوع محرومیت نقل و انتقالاتی استقلال سراغ روزبه وثوق احمدی که از وکلای مورد تایید فیفاست، رفتیم. وثوق احمدی در این باره گفت: مطابق مقررات فیفا، محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید در دو حالت پس از پرداخت بدهی رفع خواهد شد اما فقط در یک حالت، محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید حتی پس از پرداخت مبلغ غرامت، رفع نخواهد شد و به صورت کامل اجرایی می‌شود.

در چه حالت‌هایی پنجره نقل‌ و انتقالاتی با پرداخت غرامت باز می‌شود؟

او درباره دو حالتی که محرومیت پس از پرداخت بدهی رفع می‌شود، توضیح داد: حالت اول، مربوط به پرونده‌های مالی است که در این پرونده‌ها، یکی از دو اتاق وضعیت بازیکنان (PSC) یا اتاق حل و فصل اختلافات (DRC) صالح به رسیدگی هستند. مطابق بند A از پاراگراف دو ماده ۲۴ مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا (RSTP) در صورت محکومیت باشگاه به پرداخت مبلغی به طرف دیگر و پرداخت‌نشدن به‌موقع آن مبلغ، باشگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ به طرف مقابل، به ممنوعیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید اعم از داخلی و بین‌المللی به مدت سه پنجره نقل و انتقالاتی محکوم خواهد شد. در این حالت، در صورت پرداخت مبلغ محکومیت، محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید، بلافاصله برداشته خواهد شد.

رئیس سابق کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ادامه داد: حالت دوم مربوط به پرونده‌های مالی است که به قطعیت رسیده و مبلغ محکومیت پرداخت نشده است. در نتیجه به استناد ماده ۲۱ مقررات انضباطی فیفا، موضوع به کمیته انضباطی فیفا ارجاع شده است. در این صورت در ابتدا کمیته انضباطی فیفا علاوه بر جریمه نقدی، مهلت ۳۰روزه‌ای به باشگاه مربوطه می‌دهد. در صورت اجرانشدن حکم بعد این مهلت ۳۰ روزه، باشگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت تا ۱۸ درصد خسارت بر اساس مبلغ محکومیت در آن پرونده، به محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید اعم از داخلی و بین‌المللی به مدت سه پنجره نقل و انتقالاتی مواجه خواهد شد. همچنین ممکن است در مراحل بعدی، علاوه بر ممنوعیت ثبت نام بازیکنان جدید، آن باشگاه به کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین‌تر نیز محکوم شود. در این حالت نیز در صورت پرداخت مبلغ محکومیت، محرومیت از ثبت قرارداد بازیکنان جدید برداشته خواهد شد.

در چه حالتی پنجره نقل و انتقالاتی با پرداخت غرامت باز نمی‌شود؟

وثوق احمدی در ادامه درباره پرونده‌هایی که محرومیت نقل و انتقالاتی حتی با پرداخت غرامت هم برداشته نمی‌شود، بیان کرد: این موضوع مربوط به پرونده‌هایی است که به جهت فسخ غیر موجه قرارداد توسط یک بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه جدید مطرح شده است که در این گونه پرونده‌ها، اتاق حل و فصل اختلافات (DRC) صالح به رسیدگی است. مطابق بند چهار ماده ۱۷ مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا (RSTP) اگر باشگاهی بازیکنی را به فسخ قرارداد با باشگاه سابقش تحریک کرده باشد، آن باشگاه علاوه بر پرداخت غرامت، به محرومیت از ثبت بازیکن جدید به مدت دو پنجره متوالی نقل و انتقالاتی اعم از داخلی و بین‌المللی محکوم خواهد شد. در این صورت، حتی بعد از پرداخت مبلغ غرامت، محرومیت از ثبت قرارداد بازیکنان جدید رفع نخواهد شد و تا پایان ادامه پیدا می‌کند.

مدیر موسسه اسپولگ در پایان گفت: در نتیجه چنانچه رای توسط یکی از اتاق‌های حل اختلاف یا وضعیت بازیکنان یا کمیته انضباطی فیفا صادر شده باشد و موضوع آن پرونده، مربوط به موضوع تحریک بازیکن توسط باشگاه جدید او نباشد، چه مقابل نام آن باشگاه ممنوعیت از سه پنجره نقل و انتقالاتی و چه عبارت Until lifted قرار گرفته باشد، پس از پرداخت مبلغ، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه مربوطه باز خواهد شد. این تفاوت ناشی از تفاوت مرجع صادرکننده رای می‌تواند باشد.

زمان بازشدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال

با این اوصاف محرومیت استقلال از نقل و انتقالات به دلیل اینکه در زمره موارد قیدشده در بند چهار ماده ۱۷ مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا نیست، با پرداخت غرامت رفع خواهد شد. محرومیت استقلال از سه پنجره نقل و انتقالاتی از تاریخ شش آذر به دلیل صدور حکم قطعی روی موتا، پائولو میگوئل دوس‌سانتوس و ژائو ابرئو، سه دستیار ریکاردو ساپینتو، سرمربی فصل گذشته آبی‌پوشان اعمال شده است.

محمدرضا بختیاری، معاون حقوقی باشگاه استقلال، درباره مراحل پرداخت مطالبات این سه نفر گفته است: مطابق آنچه در سامانه فیفا آمده ما سه شاکی داریم که هر سه دستیاران ریکاردو ساپینتو هستند و مجموع مطالبات سه دستیار ریکاردو ساپینتو نزدیک به ۴۱ هزار دلار است که باشگاه حدود ۲۰ روز پیش از طریق مکاتبه با دپارتمان مالی فیفا، موفق شد مجوز پرداخت این مبلغ را از سوی اتاق تهاتر فیفا از محل مطالبات باشگاه استقلال از فیفا به دست آورد و مبالغ مذکور از سوی واحد مالی فیفا پرداخت و مدارک آن به واحد بین‌الملل باشگاه ارسال شد.

او ادامه می‌دهد: پس از این مرحله باشگاه باید مراتب پرداخت و وکلای دستیاران ساپینتو مراتب دریافت را به فیفا گزارش می‌کردند که متاسفانه با تعطیلات سال نوی میلادی برخورد کردیم و امکان این مکاتبات وجود نداشت و بلافاصله پس از پایان تعطیلات، باشگاه استقلال نامه مربوطه را ارسال و از وکلای طرف مقابل درخواست ارسال تاییدیه را کرد که ظرف چند روز آینده با طی‌شدن این مراحل، پنجره نقل و انتقالات استقلال باز خواهد شد.

source

توسط