سامانه یکپارچه و محدود کردن دلالان بازار

خودروسازان داخلی به دنبال حذف سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی هستند. این درحالی است که راه اندازی این سامانه باعث شد تا بازار آشفته خودرو رنگ آرامش را به خود ببیند و بسیاری از خورده دلالان ازز عرصه خودرو کنار بروند.  همچنین مردم توانستند با…

source

توسط khodrocamp