در راستای اجرای طرح پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون بالا، بیش از 400 نفر از کارکنان شرکت آمیکو مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پویش ملی سلامت در قالب طرح غربالگری دیابت و فشار خون بالا از تاریخ 28 آذر ماه لغایت 15 دی ماه 1402 در کارخانه گروه صنعتی آمیکو واقع در شهرستان جلفا برگزار شد. 

بر این اساس، در این طرح که با حضور کارشناس شبکه بهداشت جلفا و واحد H.S.E شرکت آمیکو برگزار شد، 413 نفر از پرسنل مورد بررسی قرار گرفته و در این طرح ملی ثبت شدند.

لازم به ذکر است، پویش ملی سلامت با شعار «آگاهی زودتر، مراقبت موثرتر» و در قالب غربالگری سنجش قند خون و فشار خون بالا تا پایان د ی ماه در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.


 

source

توسط khodrocamp