جدول مسابقات فدراسیون در سال 1402

زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال جدید به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1402 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

زمان مسابقات موتوراسپرت ایران در سال 1402
روز ماه نوع مسابقه مرحله
15 اردیبهشت 1402 اسلالوم خودرو راند اول
27 اردیبهشت 1402 موتور کراس بانوان راند اول
29 اردیبهشت 1402 موتور کراس راند اول
29 اردیبهشت 1402 اسلالوم موتور راند اول
24 تا 26 خرداد 1402 سوپربایک راند اول
12 خرداد 1402 درگ راند اول
2 تیر 1402 سرعت راند اول
21 مهر 1402 موتور کراس راند دوم
21 مهر 1402 اسلالوم آقایان راند دوم
22 مهر 1402 اسلالوم بانوان راند دوم
28 مهر 1402 موتور کراس بانوان راند دوم
4 و 5 آبان 1402 درگ راند دوم
12 آبان 1402 سوپربایک راند دوم
25 آبان 1402 موتور کراس بانوان راند سوم
26 آبان 1402 موتور کراس آقایان راند سوم
8 آذر 1402 سوپربایک راند سوم
10 آذر 1402 سوپربایک راند چهارم
17 آذر 1402 کار پارک دریفت راند اول
24 آذر 1402 سرعت راند دوم
21 و 22 دی 1402 درگ راند سوم
28 و 29 دی 1402 اسلالوم راند چهارم

*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.

شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند.

نتایج مسابقات قهرمانی کشور

آخرین اخبار مسابقات اتومبیلرانی به همراه نتایج مسابقات موتورسواری قهرمانی کشور را در مقالات زیر بخوانید:

source

توسط khodrocamp