قطره نفازولین یک داروی ضد احتقان است که برای تسکین موقت احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم ناشی از آلرژی به عوامل محیطی، سرماخوردگی، گرد و غبار، دود، باد، شناوری و رانندگی زیاد استفاده می‌شود. این دارو با انقباض عروق خونی در بینی و چشم، باعث کاهش جریان خون و کاهش تورم می‌شود. این امر می‌تواند به تسکین احتقان و سایر علائم آلرژی کمک کند.

source

توسط