سقوط ناگهانی قیمت محصولات ایران خودرو


 


به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات ایران خودرو، قیمت هایما s۷ صفر نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۵ میلیون تومان در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان است. قیمت پژو پارس سفارشی امروز ۱۰ میلیون تومان در بازار کاهش داشته و به ۵۸۵ میلیون تومان رسیده است.  قیمت ۲۰۷ دنده ای سقف شیشه ای با ریزش ۴ میلیون تومانی حالا ۶۶۶ میلیون تومان است. قیمت رانا پلاس صفر کارخانه ۳۲۹ میلیون تومان و قیمت رانا پلاس صفر با کاهش ۴ میلیون تومان در بازار آزاد ۵۱۶ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین دنا پلاس توربو اتوماتیک امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی در بازار همراه بوده و ۸۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.


 


قیمت محصولات ایران خودرو – ۹ دی ماه


وانت آریسان

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

(‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


سورن پلاس (ارتقاء)

۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰

(‎-۱.۰۸%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

(‎۰.۴۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

(‎۱.۳۲%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو 6 سرعته

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

(‎۱.۲۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)

۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

(‎۰.۸۸%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک

۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

(‎-۰.۲۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)

۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰


(‎۰.۷۹%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)

به زودی

۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


پژو پارس

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

(‎-۰.۷۰%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

(‎-۱.۶۸%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

(‎-۰.۴۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

(‎-۰.۴۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


پژو 207 موتور TU3

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰

(‎-۰.۷۲%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

(‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای برقی

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


(۰.۰۰%)۰


پژو 207 دنده‌ای پانوراما

۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

(‎-۰.۶۰%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)

۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰

(‎-۱.۳۰%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰

(‎-۰.۳۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)

۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰


(‎-۰.۴۳%‏)-۳,۵۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)

۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


رانا پلاس

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰

(‎-۰.۷۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (ارتقاء)

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰


(‎-۰.۹۵%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس پانوراما

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰


(۰.۰۰%)۰


تارا دستی

۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰

(‎-۰.۵۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰


تارا دستی V1

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰

(‎۰.۹۴%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


تارا اتوماتیک (ارتقاء)

۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰


(‎۱.۱۳%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


هایما اس 5 ( S5 ) جدید

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

(‎-۰.۲۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7 )

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰

(‎-۱.۰۰%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی

۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰


(‎-۰.۶۶%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S )

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰

(‎۰.۹۶%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰


هایما 7X

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰

(‎۱.۲۵%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(‎۱.۰۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰

(‎۰.۵۸%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰


 


 


 


 

source

توسط