اوراق مرابحه ارزی از جمله ابزارهایی است که این روزها برای تامین مالی صنایع مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، مدیرعامل کارگزاری خط ارزش در گفت‌وگو با «صدای بورس» گفت: بانک مرکزی در رابطه با اوراق مرابحه ارزی دستورالعملی را معرفی کرده بود که هدف از معرفی این اوراق ، صادرات در عملیات شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است تا شرایطی را فراهم کند که شرکت های پتروشیمی قادر به استفاده از ظرفیت تامین مالی به روش ارزی و تامین مالی ارزی و بلند مدت باشند و بتوانند از این شرایط منتفع شوند.

فرشید زرین کیا در خصوص دلایل انتخاب اولین اوراق مرابحه ارزی کشور و نقش آن در توسعه مالی، ارتقا و تولید داخلی و تاثیرات مستقیم آن بر بازار سرمایه، با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس اولین مجموعه ای که این اقدام را انجام داده است، اظهار داشت: هلدینگ خلیج فارس با عنوان «بید بلند» با انتشار اوراق مرابحه ارزی این موضوع را بررسی و انجام داد و از این ظرفیت معادل ۱۰۰ میلیون یورو بمدت چهارسال و با نرخ اسمی ۶ درصد استفاده کرد و موضوع قابل توجه این است که ارکان انتشار این اوراق با ارکان بازار پول تقریبا یکی هستند و مشاور عرضه آن مجموعه تامین سرمایه بانک ملت است.

مدیر عامل کارگزاری خط ارزش بیان کرد: از دیگر نکات قابل توجه این نوع اوراق تطابق با دستورالمعل بحث بازخرید پیش از سررسید است که تا ۲۰ درصد امکان پذیر است با توجه به اینکه این ارواق فقط به صورت ارزی قابل خرید است باید به نحوی برنامه ریزی شود که بتوان از این طریق تامین مالی کرد. چرا که بازار ثانویه فعالی این اوراق ندارد.

زرین کیا با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیون یورو باید تامین مالی کرد، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو آن در مرحله اول از طریق انتشار اوراق مرابحه خواهد بود و ۵۰ درصد مابقی آن طی آینده نزدیک مقرر است که از مرکز مبادله ارز و طلای ایران که زیر جموعه بانک مرکزی است عرضه شود.

مدیرعامل سبدگردان خط ارزش گفت: در صورت پیشروی ، اگر دستورالعمل به گونه ای باشد که بازار ثانویه فعالی برای آن تشکیل و امکان خرید ریالی این اوراق مهیا شود، قادر به جمع آوری بخشی از نقدینگی خواهدشد و همچنین معاملات غیرقانونی و غیر رسمی اسکناس دلار جمع می شود .

وی ادامه داد: از سوی دیگر می تواند این انگیزه را ایجاد کند تا بخشی از تقاضای اسکناس به سمت اوراق سوق داده شود چرا که این امر هم قابل اطمینان و هم سود آورخواهد بود.

source

توسط