همچنین سربازان ارتش رژیم صهیونیستی نیز با پخش آهنگ معروف این روزهای فضای مجازی ایران، به زعم خود حمایت‌شان از صادق بوقی که جریان رسانه‌ای ضدایرانی سعی دارد او را به عنوان صدای اپوزیسیون ایرانی معرفی کند، نشان دادند!

این در حالی است که بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به اقدام قضایی در بستن موقت صفحه «صادق بوقی» ابراز ناراحتی کرده بودند. این شهروند گیلانی با ترانه خوانی در بازار ماهی‌فروشان رشت، معروف شده بود.

23302

source

توسط