حسین عباسی رئیس حوزه قضایی پارسیان گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه، ۶۳ هکتار از زمین‌های ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان پارسیان رفع تصرف شد.

او گفت: این زمین‌ها در روستای سروباش از توابع بخش کوشکنار رفع تصرف شده است.

رئیس حوزه قضایی پارسیان گفت:  زمین‌های رفع تصرف شده برای توسعه روستا به بنیاد مسکن واگذار شد.

source

توسط