5 دسامبر 2022، یک دوربین روی فضاپیمای بدون سرنشین اوریون، این منظره را درحالی‌که اوریون به پرواز با نیروی ماه برمی‌گردد، ثبت کرد.

فراتر از یکی از آرایه‌های خورشیدی گسترده اوریون زمین تاریک و در امتداد لبه غربی، اقیانوس طوفان‌ها قرار دارد. اقیانوس طوفان‌ها بزرگ‌ترین دشت پر از گدازه ماه است. خط سایه بین شب و روز قمری ماه، در امتداد سمت چپ این قاب قرار دارد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

دهانه ماریوس با قطر 41 کیلومتر در مرکز بالا قرار دارد و دهانه پرتوی کپلر در لبه آن، درست سمت راست بال آرایه خورشیدی، مشاهده می‌شود.

پرتوهای درخشان کپلر به سمت شمال و غرب گسترش یافته‌‌اند و به دهانه تاریک ماریوس می‌رسد.

فضاپیمای اوریون در 11 دسامبر 2022 به مقصد اصلی خود رسید. سپس با سقوط موفقیت‌آمیز در اقیانوس آرام سیاره زمین، به مأموریت تاریخی آرتمیس 1 پایان داد.

source

توسط