علیرضا خدایی در گفت و گو با «صدای بورس» در خصوص تجدید ارزیابی شرکت دارویی برکت، گفت: شرکت دارویی برکت در جلسه ای با سازمان بورس در راستای تجدید ارزیابی داشت، اعلام کرد که تجدید ارزیابی با مشکلات و ریسک هایی که در بلند مدت برای این شرکت ایجاد میکند، اقدام مناسبی نیست.
وی به ریسک های وابسطه به تجدید ارزیابی اشاره کرد و افزود: یکی از ریسک هایی که گروه دارویی برکت را تهدید میکند، عدم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی است ، چرا که زمانی تجدید ارزیابی عملیاتی شود، طبق استانداردهای حسابداری برای شرکتهای هلدینگ باید هرسال اتفاق بیافتد. اگر شرکتی با عدم معافیت مالیاتی در تبدیل تجدید ارزیابی به افزایش سرمایه مواجه شود هزینه برای شرکت افزایش پیدا میکند و تجدید ارزیابی عملا به نفع شرکت نخواد بود.
خدایی در رابطه با زمان تجدید ارزیابی شرکت های زیر مجموعه شرکت دارویی برکت گفت بیان کرد: در مرحله اول شرکت های زیر مجموعه برکت باید تجدید ارزیابی انجام دهند و تصمیم گیری سهامدارن در خصوص تجدید ارزیابی حائز اهمیت است. با توجه به ریسک های موجود تخمین زده میشود که فرایند تجدید ارزیابی بیش از یکسال زمان ببرد.
کارشناس بازار سرمایه به قوانین سازمان بورس در رابطه با تجدید ارزیابی اشاره کرد و گفت: مراحل تجدید ارزیابی خود دارای قوانین سختگیرانه ای از سوی سازمان بورس است برای مثال سند ملک شرکت حتما باید به نام باشد یا اگر یک ساختمان شرکت مورد داشته باشد قانون تجدید ارزیابی برای آن شرکت از سوی سازمان بورس اتفاق نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شرکت پخش البرز که زیر مجموعه برکت است سند یکی از ملک های آن مشکل دار باشد و نمیتوان در آن تجدید ارزیابی انجام شود.به همین دلیل تجدید ارزیابی باید محتاطانه صورت گیرد. انتظار میرود با قوانین مالیاتی که در آینده ممکن است به شرکت ها تحمیل میشود این امر حتی به ضرر سهامداران باشد.
خدایی ادامه داد: تجدید ارزیابی در دراز مدت میتواند کل صنعت دارویی را دچار مشکل کند. اگر دیدگاه ها براین اساس باشد که با تجدید ارزیابی بازار روند مثبتی را پیش گرفته است باید توجه داشت که برخی از شرکت ها در سال های آینده دچار هزینه های مالیاتی سنگین خواهند شد.
وی در پایان اضافه کرد: طبق استانداراد ها، یک شرکت باید در بازه ۳ الی ۵ ساله تجدید ارزیابی انجام دهد که شامل هزینه های کارشناسی خواهد بود. با توجه به این که هرساله تصمیم براین است که آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شامل معافیت مالیاتی خواهد شد یا خیر، باید گفت این ریسک برای شرکت ها به وجود می آید که مالیات زیادی پرداخت کنند و این امر در دراز مدت به نفع سهامداران نخواهد بود و سود آنها تحت تاثیر نرخ استهلاک جدید که مورد پذیرش اداره دارایی نیز نمی باشد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

source

توسط