حمیدرضا فلاح گفت: تخلفات محرز و شایع شناسایی شده توسط بازرسان در بازار استان شامل گرانفروشی، ارائه نکردن فاکتور و صدور صورتحساب بوده است.

او با اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده تخلف صنفی در استان می گوید: طی ۲ ماه اخیر ۱۵ هزار و ۳۸۸ بازرسی از اصناف و بازار استان انجام و یک‌هزار و ۵۸۰ پرونده تخلف تشکیل شد.

فلاح ادامه داد: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۴۳ هزار و ۴۸۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون و ۷۳۷ ریال بوده که برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

مدیر کل صمت خوزستان گفت: یک‌هزار و ۶۶۵ تخلف صنفی طی ۲ ماه اخیر در بازار استان شناسایی و برخورد قانونی لازم انجام شد.

source

توسط