اتحادیه اروپا بسته جدید کمک مالی ۱۴۲،۸ میلیون یورویی را برای حمایت از نیازهای اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و بیجاشدگان تصویب کرد.

در یک اعلامیه این اتحادیه آمده است این کمک با تمرکز بر جمیعت آسیب‌پذیر به ویژه بیجاشدگان در افغانستان هزینه خواهد شد.

جوتا اورپیلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپابرای مشارکت‌های بین‌المللی گفته است تعهد اتحادیه اروپا به ایستادن در کنار مردم افغانستان تزلزل‌ناپذیر است. اتحادیه اروپا برای رفع نیازهای اساسی در حال رشد آن‌ها اقدام حمایتی جدیدی را بسیج کرده است.

او افزوده است بسته مالی ۱۴۲،۸ میلیون یورویی در بخش صحت، دسترسی به آب، تغذیه، آموزش به ویژه برای زنان و دختران و بیجاشدگان متمرکز خواهد بود.

در این اعلامیه اضافه شده است که این کمک‌ها از طریق رویکرد اصولی تثبیت شده انجام می‌شود که در آن توجه خاص اتحادیه اروپا به زنان و دختران تضمین می‌گردد.

در اعلامیه تاکید شده است کمک‌های اتحادیه اروپا تحت هیچ شرایطی از طریق اداره بالفعل در افغانستان یا برای منفعت آن صورت نمی‌گیرد، توسط نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی عملی می‌شود.

یک روز پیش از اعلام این خبر، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اداره طالبان اعلام کرد که رافائیلا ایودیس، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، با سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اداره طالبان دیدا کرده و از کمک ۱۴۲ میلیون یورویی خبر داده است.

source

توسط