به گزارش صدای بورس ، ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۱۶۸۰ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۴۱۸۳ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.

۱۲:۴۳

📈اطلاعات_بازار

شاخص کل ۲,۰۳۱,۹۰۵

۵۸۳۰ واحد افزایش

ارزش بازار ۷۰,۵۶۳,۴۴۵ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۴۲,۸۹۴ میلیارد ریال

حجم معاملات ۶.۲۳۳ میلیارد سهم

۱۲:۳۳

پرداخت در شهریور با کمی رشد ۳۹۳۴ میلیارد ریال و مهر ۳۷۰۰ میلیارد یال بوده

در ابان به ۳۶۶۴ میلیارد ریال رسید و ۱۱ماهه به عدد ۳۷۱۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۱ ماهه این عدد محقق شده که کل سال قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود

۱۲:۲۶

فولاد ابان ۱۹۶۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت
مهر خوبی زد و ۲۱۳۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت
در شهریور نیز خیلی تغییر نکرد و ۱۹۷۲۷۴ میلیارد ریال شد .
در نرخ ها شهریور ۲۷۶,۹۵۱ ریال
در مهر این عدد به ۲۸۰,۴۷۹ ریال و ابان ۲۸۱,۹۵۰ ریال رسیده است
۸ ماهه ۱۶۴۵۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۱۰۳۲۱۰۵ میلیارد ریال بود .

۱۲:۲۳

پیزد سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۸۹۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۵۸۵۵۰۰۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۱۲:۲۱⏰

فباهنر در شهریور ۷۲۷۱ میلیارد ریال و مهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال و ابان ۹۱۳۵ میلیارد ریال بود ۸ ماهه ۶۶۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل این عدد ۴۲۱۳۳ میلیارد ریال بود

۱۲:۲۱⏰

فروی در فروش منظم نیست و در ابان ۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا ۸ ماهه به ۳۶۴۷ میلیارد ریال رسیده که از مدت مشابه قبل کمتر است

۱۲:۰۵⏰

روند معاملات بازار در دقایق پایانی

شاخص کل با افزایش بیش از ۳۷۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۹ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با رشد بیش از ۸۴۰ واحدی همراه بوده است.

اخابر رمپنا فارس فولاد ذوب همراه در صدر مثبت‌سازان بورس قرار دارند.

در فرابورس شاهد افت ۴۱ واحدی متاثر از وسپهر فصبا فجهان هستیم.

خودرو ، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله ۲۷۲ میلیارد تومان ، ۱۸۴ میلیاردتومان و ۱۶۱ میلیارد تومان برترین صنایع امروز به شمار می‌روند.

۱۱:۵۵⏰

سپ در مهر این عدد ۴۹۳۶ میلیارد ریال بود و ابان به ۴۷۲۶ میلیارد ریال رسید

۱۱ ماهه به ۴۵۹۰۹ میلیارد ریال رسیده است

۱۱:۴۵⏰

غزر از دقایق ابتدایی معاملات امروز مورد توجه بوده و با قیمت ۳۴۰ تومان رشد بیش از ۲ درصدی با حجم معامله ۵۶ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۹۵ درصد

۱۱:۳۳⏰

وبشهر با قیمت ۶۷۳ تومان رشد ۷ درصدی داشته و با صف خرید بیش از ۱۷ میلیونی در میان شاخص‌سازان بورس دیده می‌شود؛خرید حقیقی ۹۷ درصد

۱۱:۲۳⏰

همراه با قیمت ۴،۹۴۷ ریال رشد ۳.۵ درصدی معامله می شود.

قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد و سرانه خرید هر حقیقی به میزان ۲۱ میلیون تومان است.

در سمت خریداران شاهد حضور ۶۶ درصدی حقیقی ها و ۳۴ درصدی حقوقی ها هستیم.

۱۰:۵۸⏰

وضعیت معامله پالایشی‌ها

شپنا با قیمت ۸۲۴ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۱۰ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۴۲ درصد و حقوقی ۵۸ درصد

شتران با قیمت ۴۱۱ تومان در صفر تابلو دادوستد ۹ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۷۴ درصد و حقوقی ۲۶ درصد

شبندر با قیمت ۹۷۱ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله ۵ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۵۳ درصد و حقوقی ۴۷ درصد

شبریز با قیمت ۱۱۷۲ تومان نوسان منفی دارد و دادوستد ۱.۵ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۶۵ درصد و حقوقی ۳۵ درصد

شاوان با قیمت ۲۰۲۵ تومان و #شراز با قیمت ۱۳۵۲ تومان هر دو نوسان منفی دارند.

۱۰:۵۴⏰

غبهنوش در تابستان پرفروش بود ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد و ابان هم با کاهش ۲۵۲۰ میلیارد ریال بود

۸ ماهه ۳۱۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۹۵۳۷ میلیارد ریال بود

۱۰:۴۴⏰

پسهند در قیمت ۵۷،۹۰۰ ریال با رشد ۳.۵ درصدی مواجه است.
قدرت خریدار ۲ برابر فروشنده بوده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان ۶۷ میلیون تومان است.
حقیقی ها ۹۶ درصد خریدران و ۸۷ درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند.

۱۰:۴۳⏰

قرن در ۳ ماه اخیر خوب بوده

در مهر با فروش ۴۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به ۴۹۰۰ میلیارد ریال رسید

۳۲۲۶۱ میلیارد ریال در ۸ ماهه به فروش رسیده است . که مدت مشابه قبل ۲۱۸۷۰ میلیارد ریال بود

۱۰:۴۰⏰

وضعیت معامله فلزات اساسی

فملی با قیمت ۶۹۴ تومان نوسان منفی دارد و حجم معامله آن به ۱۷ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۱۵ درصد و حقوقی ۸۵ درصد

فولاد با قیمت ۵۳۱ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۲۱ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۶۸ درصد و حقوقی ۳۲ درصد

ذوب با قیمت ۳۸۱ تومان نوسان منفی دارد و دادوستد ۳۴ میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۳۶ درصد و حقوقی ۶۴ درصد

فخوز با قیمت ۳۰۷ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۳ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۴۲ درصد و حقوقی ۵۸ درصد

فصبا با قیمت ۶۶۱ تومان در منفی ۲ درصد دادوستد ۵ میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد

فلوله وتوکا فمراد فتوسا فماک از نمادهای مثبت این گروه در روز جاری هستند.

۱۰:۳۶⏰

خزر مهر و ابان متفاوتی داشت
سهم در تیر ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۵۹۱ میلیارد ریال بوده
در شهریور با رشد ۷۵۵ میلیارد ریال بود
در پاییز در مهر ۱۳۸۸ میلیارد ریال و ابان ۱۳۱۹ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۸۰۳۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۴۸۴ میلیارد ریال بوده است

۱۰:۲۰⏰

نماد حفارس از گروه حمل و نقل با افت ۵ درصدی قیمت فشار فروش دارد در این گروه حپترو با رشد ۵ درصدی مورد توجه قرار گرفته است.

۱۰:۱۱⏰

صبا فولاد خلیج فارس که این روزها حق تقدمش در بازار معامله می شود در ابان با فروش ۱۶۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۸ماهه ۱۲۵۹۱۴ میلیارد ریال رسیده است

۱۰:۰۷⏰

بیشترین حجم معاملات

حفارس ۶۷ میلیون سهم

خاذین ۶۴ میلیون سهم

شستا ۵۳ میلیون سهم

وساخت ۴۲ میلیون سهم

خزامیا ۴۲ میلیون سهم

۱۰:۰۲⏰

📈#اطلاعات_بازار
شاخص کل ۲,۰۲۶,۲۷۸
۲۰۳ واحد افزایش
ارزش بازار ۷۰,۳۵۸,۶۷۵ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۹,۷۲۲ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۴۳۲ میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فملی ۳۴۵ واحد منفی
کگل ۲۸۵ واحد مثبت
وبملت ۱۳۲ واحد منفی
سدشت ۱۰۶ واحد مثبت
رمپنا ۸۶ واحد مثبت
خزامیا ۷۳ واحد مثبت
حفارس ۶۸ واحد منفی

۰۹:۵۵⏰

وسینا در ابان ۷۹۷۹ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۵۷۹۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است

۰۹:۴۰⏰

سصفها در قیمت ۱۰۳،۹۵۰ ریال با رشد ۲ درصدی مواجه است.این سهم را غالبا حقیقی‌ها خریده‌اند و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد.معاملات سصفها طی یک ماه اخیر اغلب در محدوده سبز بازار بوده است.

۰۹:۳۵⏰

بگیلان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار میگردد

۰۹:۳۱⏰

در میان معاملات متعادل گروه سیمان نمادهای سصفها، سیلام، سدشت ، سخزر با رشد ۳ درصدی قیمت معامله می شوند.

۰۹:۲۹⏰

گروه خودرو متعادل آغاز به کار کرده است نمادهای خودرو، خگستر، خساپا نزدیک به صفر تابلو با گرایش منفی نوسان دارند.

۰۹:۲۰⏰

شگویا در ابان ۲۲۵۸۳ میلیارد ریال ، مهر خوبی داشت و ۲۷۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۲۱۰۸۹ میلیارد ریال شد
۸ ماهه ۱۹۷۱۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۱۴۴۶۴۵ میلیارد ریال بود

۰۹:۱۸⏰

خزامیا نزدیک به مثبت ۲ درصد با قیمت ۵۶۸ تومان حجم معامله بیش از ۳۰ میلیونی در دقایق ابتدایی داشته است.

۰۹:۱۲⏰

فملی با قیمت ۶۸۹ تومان نوسان منفی دارد و #فولاد در صفر تابلو با قیمت ۵۳۱ تومان معامله می‌شود.

۰۹:۰۸⏰

خشرق
در شهریور ۳۲۸۴ میلیارد ریال بوده
در اغاز فصل در مهر ۳۰۵۳ میلیارد ریال شده و و ابان به ۳۱۶۸ میلیارد ریال رسیدو ۸ ماهه به ۲۵۵۷۲ میلیارد ریال رسیده است در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۰۴۱ میلیارد ریال بود

۰۹:۰۰⏰

سپاها جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی(وزراء) – خیابان نهم – پلاک ۲۲ – طبقه دوم – سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار میگردد

۰۸:۵۵⏰

حسینا به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

source

توسط