استراتژی سادهٔ برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر به عنوان تریگر معامله استفاده می‌شود.

تنظیمات MACD به شرح زیر هستند:

  • ۱۲ برای میانگین متحرک کوتاه مدت
  • ۲۶ برای میانگین متحرک بلندمدت
  • ۹ برای خط سیگنال

تنظیمات باندهای بولینگر به شرح زیر هستند:

  • ۱۲ برای میانگین متحرک
  • ۲ انحراف معیار برای باندها

استراتژی بولینگر MACD

source

توسط