راه انجام معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت گوجه فرنگی در استان قزوین و مناطق شمال غرب کشور به پایان رسیده است و باید در انتظار محصول از جنوب کشور باشیم، در این مدت قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته است.

وی افزود: هم اکنون در هرمزگان، کرمان، بوشهر و خوزستان به وسعت زیادی گوجه فرنگی کشت شده است که از ۲۰ روز تا یک ماه دیگر در بازار عرضه خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین گفت: با آمدن محصول گوجه فرنگی از جنوب قیمت محصول کاهش می‌یابد.

source

توسط