به منظور حرکت در جهت ایجاد مجموعه‌سازان و تولید بومی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی با استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری پنج جانبه‌ای با مشارکت گروه صنعتی ایران خودرو امضا شد.

به گزارش مجله ماشین، با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های داخلی تست و آزمون خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن و برنامه راهبردی وزارت صمت در ارتباط با تحول فناورانه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی و تولید خودروهای برقی، تفاهم نامه همکاری میان گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، تحت نظارت عالی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه، همکاری علمی، پژوهشی و عملیاتی در سطح زنجیره تامین کنندگان داخل قطعات خودرو و شرکت‌های دانش بنیان در راستای بسترسازی ایجاد مجموعه‌سازان و تولید بومی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی با توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، صورت خواهد گرفت.

این همکاری مشتمل بر ساختاردهی و دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی در سطوح مگاماژول، ماژول، سیستم و مجموعه از طریق کسب دانش فنی بر اساس آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های فناورانه صنایع قطعه ساز و خودروسازان برتر در سطح بین‌المللی و توانایی‌های فناورانه قابل دستیابی در داخل کشور و طراحی، ایجاد و تکمیل داشبوردهای اطلاعاتی و تهیه و ارایه گزارش از نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات صورت پذیرفته در ارتباط با دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی در سطوح مگا ماژول، ماژول، سیستم و مجموعه به منظور بهره برداری توسط ذی نفعان تفاهم نامه است.

تشکیل مرکز توسعه فناوری و مشاوره تخصصی در حوزه‌های دسته بندی قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی، تولید دانش فنی بومی یا انتقال دانش فنی طراحی و ساخت قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی، تشکیل مرکز تخصصی مشاوره حقوقی و سرمایه گذاری در حوزه قطعات و مجموعه‌های خودروهای برقی با توجه به ظرفیت‌های مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور ارایه خدمات به شرکت‌های صنایع قطعه سازی داخلی و شرکت‌های دانش بنیان، از سایر موارد همکاری میان سازمان‌های مندرج در تفاهم نامه به شمار می رود‌‌.

تفاهم نامه پنج‌جانبه تست و آزمون خودروهای برقی
مراسم امضا تفاهم نامه پنج‌جانبه تست و آزمون خودروهای برقی

در بخشی از این تفاهم نامه به تاسیس مرکز جامع و معتبر آزمایشگاهی برای تست و آزمون‌های مرتبط با خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن، تعیین تست و آزمون‌های مرتبط با خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن و تعیین زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز تست و آزمون‌های خودروهای برقی و قطعات و مجموعه‌های آن اشاره شده است.

گفتنی است، به منظور پیشبرد اهداف این تفاهم نامه، کمیته راهبری متشکل از نمایندگان گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تشکیل و یک نفر به‌عنوان دبیر برای انجام هماهنگی، پی‌گیری و ارایه گزارش‌های پیشرفت کار به‌طور ماهانه به وزارت صمت تعیین شد.

همچنین تفاهم‌نامه سه جانبه دیگری در حوزه افزایش سطح توانمندی و توسعه منابع انسانی به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف تعامل در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و افزایش سطح توانمندی و تربیت نیروی کار شایسته، متخصص، کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو به امضای مدیرعامل شرکت ستاره ایران، دانشگاه علمی کاربردی و معاونت صنایع حمل و نقل رسید.

هم چنین، ارتقای توان نوآوری و کارآفرینی در حوزه صنعت خودرو، توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه با هدف افزایش بهره‌وری تولید و اشتغال در کشور و همکاری مشترک با اولویت تمامی محورهای مورد تفاهم، از سایر اهداف این تفاهم نامه به شمار می‌رود.

از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه می توان به شناسایی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی علمی کاربردی برای توسعه منابع انسانی کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو، بهره‌مندی از متخصصان و خبرگان طرفین تفاهم نامه در راستای همکاری اثربخش و ارایه راهکارهای فناورانه در مسیر توسعه صنعت خودرو اشاره کرد.

منبع: ایکوپرس

source

توسط