علیرغم آنکه فرصت‌های شغلی بسیاری در کشور وجود دارند که دارای امنیت شغلی و درآمد هستند ولی فرهنگ استخدام‌پذیری و علاقه جوانان به استخدام باعث شده کمتر به سمت این کسب و کارها بروند.

source

source

توسط