هادی چوپان پس از کسب عنوان دومی مسابقات مسترالمپیا استوری منتشر کرد.
source

source

source

توسط