تصاویری از خوشحالی عبدالله ویسی بعداز به ثمررسیدن گل دوم صنعت نفت مقابل پرسپولیس شکار شد.

عکاس: مهدی نصیریکد خبر :
۱۴۱۴۱۳۲

source

توسط