لیتری ۷۰۰۰ تومان برای گاز LPG

صنعت ماشین: قیمت گاز LPG برای خودروها، لیتری ۲ هزار تومان تا ۲۵۰۰ تومان بود که به ناگاه به لیتری ۷۰۰۰ تومان افزایش‌یافته است.

به گزارش صنعت ماشین،

 قیمت گاز LPG برای خودروها، لیتری 2 هزار تومان تا 2500 تومان بود که به ناگاه به لیتری 7000 تومان افزایش‌یافته است.

رانندگانی که خودروهای آنان گازسوز است و گاز LPG مصرف می‌کنند در کمال ناباوری متوجه شدند قیمت این نوع گاز بیش از 3 برابر افزایش‌یافته است.

جایگاه‌داران این نوع گاز نیز می‌گویند شرکت، سهمیه گاز آن‌ها را قطع کرده و آن‌ها مجبورند با قیمت آزاد گاز LPG برای خودروها، تهیه و الا جایگاه را باید تعطیل کنند.

source

توسط