در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ محصول شیر و خامه با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به ۶۲.۶ هزار تن اولین محصول لبنی صادراتی بر حسب حجم است.

به گزارش ایسنا بر اساس گزارش انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ۶ ماهه ۱۴۰۲ مجموعا ۲۸۱ هزار و ۴۵۰ تن صادرات محصولات لبنی کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.

در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ محصول شیر و خامه با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به ۶۲.۶ هزار تن اولین محصول لبنی صادراتی بر حسب حجم است که ۲۲.۲۷ درصد از مجموع حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

پس از آن دوغ و کفیر با ۵۶.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به ۵۹.۳ هزار تن در رتبه دوم قرار دارد که ۲۱.۱ درصد از مجموع صادرات را در برمی‌گیرد.  

 شیرخشک صنعتی با ۲۱.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به ۵۶.۸ هزار تن در رتبه سوم قرار دارند و ۲۰.۱۹ درصد از مجموع حجم صادرات را شامل می‌شود.

در بین محصولات لبنی بیشترین افزایش در حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به محصولات دوغ و کفیر با ۵۶.۱ درصد افزایش، شیرخشک اطفال با ۴۳.۱ درصد افزایش و شیرخشک صنعتی با ۲۱.۶ درصد افزایش اختصاص یافته است.

در بین محصولات بیشترین کاهش در حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به محصولات شیر و خامه غلیظ شده با ۳۶.۲ درصد کاهش، پودر آب پنیر با ۹.۸ درصد کاهش، کره با ۶.۴ درصد کاهش و بستنی با ۵.۱  درصد کاهش اختصاص یافته است.

انتهای پیام

source

توسط