امیر حسن‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با توجه به وظیفه ذاتی منابع طبیعی استان کرمان، در این اداره کل دو نگاه کلی باید با دقت دنبال شود. نگاه اول حفظ اراضی و گونه‌های خاص و مورد نیاز است که بعضاً در خطر انقراض و یا نابودی قرار دارند.

وی ادمه داد: نگاه دوم، نگرش توسعه‌ای منابع طبیعی برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی، صنایع و کارخانه در استان است که در این راستا باید هماهنگی لازم بین منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های استان وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان اجرای پنجره واحد زمین در استان را با کمک منابع طبیعی لازم دانست و افزود: یکی از حلقه‌های اصلی در تیم اقتصادی استان منابع طبیعی است که با نگاه توسعه‌ای باید همکاری کنند.

source

توسط