محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.

در بخشی از نامه اشاره شده آمده است: دولت مکلف است ظرف مدت پنج سال ضمن تادیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و تعهدات قانونی جاری خود را در قبال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از محل منابع درآمدی خود و نیز وصول مطالبات از دولت نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود به نحوی که مستمری تعیین شده از صدرصد ضریب سال برقراری بازنشستگی (نسبت مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل دستمزد) کمتر نباشد، اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این حکم ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: تسنیم

source

توسط