با نبرد این دو کهکشان بزرگ، یک پل کیهانی از ستاره‌ها، گاز و غبار به‌اندازه بیش از ۷۵,۰۰۰ سال نوری، درحال حاضر کشیده شده و آن‌ها را به یک‌دیگر پیوند می‌دهد. خود این پل نشانگر این است که این دو سامانه ستاره‌ای عظیم از نزدیکی یکدیگر عبور کرده و جزرومدهای شدید ناشی از گرانش متقابل را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان شواهد بیشتر، کهکشان مارپیچی در سمت راست که NGC 3808A نیز نامیده می‌شود، خوشه‌های ستاره‌ای آبی جوان بسیاری را که در یک انفجار ستاره‌زایی تولید شده‌اند نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد کهکشان مارپیچی سمت چپ (NGC 3808B) در مواد پلِ کهکشان‌ها پیچانده شده و توسط یک حلقه قطبی احاطه شده است.

ادغام کهکشان ها از دید هابل

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل، کلیک کنید«+».

کل این سامانه با هم، Arp 87 نامیده می‌شود. درحالی که چنین برهم‌کنش‌هایی طی میلیاردها سال طول می‌کشند، گذرهای نزدیک مکرر درنهایت یک کهکشان ادغام‌شده را ایجاد می‌کند. اگرچه این سناریو غیرعادی به‌نظر می‌رسد اما تصور می‌شود که ادغام کهکشان‌ها متداول بوده و Arp 87 نمایانگر مرحله‌ای از این فرایند اجتناب‌ناپذیر است. جفت کهکشانی Arp 87 در صورت فلکی «شیر» (Leo) واقع شده و حدوداً ۳۰۰ میلیون سال نوری از ما دور است. به‌نظر می‌رسد کهکشان مارپیچی دوردست در سمت چپ که از لبه دیده می‌شود، یک کهکشان پس‌زمینه دورتر است و در این ادغام دخیل نیست.

source

توسط