اسپیس ایکس هفته گذشته برای هفتادوپنجمین‌بار در سال جاری، فضاپیمایی را به‌سمت فضا پرتاب کرد و اکنون قصد دارد تا پایان دسامبر تعداد پرتاب‌های خود را به 100 نزدیک کند. همچنین شرکت فضایی متعلق به ایلان ماسک ظاهراً قصد دارد در سال 2024 نیز سرعت پرتاب‌های خود را افزایش دهد.

براساس گزارش ارس تکنیکا، اسپیس ا‌یکس قصد دارد در سال آینده ماهانه 12 پرتاب انجام دهد که درمجموع شامل 144 پرواز با موشک فالکون می‌شود. مانند امسال، بیشتر این مأموریت‌ها به پرتاب ماهواره‌های سرویس استارلینک مربوط خواهند بود. تاکنون در سال 2023، بیش از 60 درصد پرتاب‌های اسپیس ایکس برای اضافه‌کردن ماهواره‌های استارلینک به مدار بوده است.

همچنین باید اشاره کرد که اسپیس ایکس قصد دارد سرویس تازه‌راه‌اندازی‌شده «Direct to Cell» خود را نیز در سال 2024 آماده کند تا از سال 2025 اینترنت ماهواره‌ای را به گوشی‌های عادی بیاورد. از سوی دیگر، این سرویس می‌تواند تقاضای کاربران برای استفاده از سرویس‌های استارلینک را افزایش دهد؛ رویدادی که به افزایش تعداد ماهواره‌های موجود در مدار و بهبود آن‌ها نیاز دارد.

دلیل افزایش سرعت پرتاب‌های اسپیس ایکس