به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه یکم‌آبان ماه با میانگین ۱۲۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان‌های ۲۵ آبان با ۱۱۰، میدان انقلاب با ۱۴۰، رهنان با ۱۲۱، سپاهان شهر با ۱۲۵، خیابان فرشادی با ۱۰۴، خیابان فیض با ۱۱۲، بولوار کاوه با ۱۱۸، میرزا طاهر با ۱۱۵ و محله ولدان با ۱۰۶ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۵۹، بزرگراه خرازی با ۱۵۲، زینبیه با ۱۵۶ و کردآباد با ۱۶۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۹۹، دانشگاه صنعتی با ۹۸ و خیابان رودکی با ۸۶ AQI قابل قبول و دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در خیابان‌های استانداری و پروین اعتصامی کماکان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۹۸، شاهین شهر با ۶۸ و مبارکه با ۵۹ AQI قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۶۸ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

source

توسط