به زعم احسان خاندوزی وزیر اموراقتصاد ودارایی، مجید عشقی ازکارشناسان مطرح در حوزه بازار سرمایه بوده و است اما براساس بازخورد نسبت به عملکرد و تصمیماتی که در زمان تصدی او اتخاذ شده است، به نظر می‌رسد بزرگترین عیب و ایراد نسبت به عملکرد او، توقف تشکل‌های خود انتظام و کانون‌های سهامداران حقیقی، سبدگردانان و مشاور سرمایه‌گذاری است که در زمان مدیریت گذشته دهقان دهنوی پیگیری و دنبال شد.
به بیانی دیگر اتاق‌های فکربخش خصوصی که به کمک سازمان بورس برای استیفای حقوق ذینفعان بازار می‌آید، در زمان مدیریت مجید عشقی به طور کلی متوقف شد؛ موضوعی که بنا به گفته‌های دهقان دهنوی شاید اگر سه ماه بیشتر در سازمان بورس حضور داشت، مجوزهای لازم را دریافت می‌کرد تا تربیون‌های لازم برای مطالبه‌گری به حق مبتنی بر قانون و مقررات شکل گیرد اما به نظر می‌رسد فضای فعلی در دوره حاضر در مدیریت بورس گرایش‌ها و تمایلات شدیدی به تشکیلات دولتی دارد حتی وزیر اقتصاد به عنوان شورای عالی بورس اخیرا از سازمان بورس به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دولت مثل اداره گمرک وسازمان امورمالیاتی در مورد عملکرد آن اظهار نظر کرد. در واقع فضا به گونه‌ای پیش می‌رود که به مرور زمان سازمان بورس که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است به عنوان معاونت وزارت اقتصاد به ادامه فعالیت بپردازد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، دوره عملکرد فعلی سازمان بورس با توجه به تمایلاتی که به این سیستم پیدا کرده است کاملا منطبق و همگرا به تصمیمات دولتی است. هر چند هر از گاهی مخالفت‌هایی با قیمت‌گذاری دستوری از طریق نامه‌نگاری‌ها می‌شود اما عملا با متوقف نگه داشتن حرکت قانونی تشکل‌های خود انتظامی که براساس ماده ۳۳ قانون بازار باید مجوزهای لازم را کسب می‌کردند، همچنان متوقف مانده است و براساس رویه دولتی ۲۰ سال پیش که ۵ میلیون کد سهامداری در بازار سرمایه وجود داشت، پیش می‌رود و حکمرانی مطلق دولت در بازار سرمایه با سیستم فکری مدیریت جدید سازمان بورس کماکان برهمین مدل می‌چرخد.

  • فردین آقا بزرگی – مدیر عامل سبدگردان نیکان
  • شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس

source

توسط