وزیر آموزش و پرورش خانواده را محیط شکل گیری تربیت و تعلیم دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: مدرسه و آموزش‌وپرورش تنها متولیان تربیت نیستند. اساسا مدرسه کمکی به تربیت خانواده است این تعریف که خانواده کمکی برای مدرسه باشد اشتباه است. تعلیم و تربیت در خانواده شکل می‌گیرد و در مدرسه تقویت می‌شود تا افراد وارد جامعه شوند. زمانیکه گروهی از اولیا که می‌توانند اولیای مستقیم آن مدرسه باشند و یا در عنوان خیرین مدرسه‌ساز در اداره مدرسه مشارکت کنند تاثیر بسیار خوبی دارد.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد: در هر شش ساحت سند تحول بنیادین که بعد از ساختن کالبد و فضای شکل گیری این ساحت‌ها در مدرسه است خیرین می‌توانند شرکت کنند. مسئله‌ی ما این است که پایه‌گذاری و پایه‌ریزی موضوعاتی است که در مورد آن صحبت می‌کنیم ذیل مدرسه است. ما یک آیین‌نامه اجرایی برای مدرسه داریم که هر اتفاقی که در مدرسه قرار است رخ دهد به صورت سازمان یافته و منسجم و ساختار مند باشد.

صحرایی ادامه داد: در آیین نامه اجرایی مدارس این پیشبینی‌ها شده است. این آیین‌نامه بسیار فاخر است. برای اینکه ببینیم کجا سند تحول رفته است و کجا نرفته است یک راهکار این است که به این ایین نامه رجوع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیر مدرسه عامل اصلی ارتباط درون و بیرون مدرسه است، عنوان کرد: امروز مسیر ساختن آینده ایران از مدرسه در مدرسه و با مدرسه می‌ گذرد. کاری که خیرین مدرسه ساز عزیز انجام می‌دهند برای اینده کشور است.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به خیرین حاضر در جمع گفت: گام اول را محکم بردارید. اینکه اینجا جمع شدید، نتیجه پختگی است. با توجه به اصل نود_ده اگر نود درصد اندیشه کنیم و بعد ده درصد فعالیت کنیم کار مستحکم پیش می‌رود. حرکت این قطار ممکن است در ابتدا کند باشد، اما در ادامه با اندیشه درست سرعت میگیرد.

source

توسط