توسعه ناوگان ریلی در حوزه حمل معدنی در دستورکار 

حسین باقری، مدیر عامل شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس گفت: در حال حاضر شرکت ۵ پروژه حمل بار عملیاتی دارد که مخازن ملکی و استیجاری مجموعه ۶۳۴ واگن هستند که در بخش حمل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در حال حمل بار فعالیت دارند.

source

توسط