صنعت ماشین: به همت کمیته کلاسیک استان اصفهان و به مناسبت هفته نیروی انتظامی، رالی خانوادگی ماشین های کلاسیک برگزار شد.این رالی از اصفهان شروع و به مقصد باغ‌شهر ساحلی باغ‌بهادران خاتمه پیدا کرد.

source

توسط