بهاروند احمدی گفت: تحلیل آخرین الگو‌های پیش یابی حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی برای فردای البرز است.

او گفت: کمینه دمای هوای فردای استان، سیزده درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، بیست و سه درجه است.

source

توسط