ماه: ژوئن 2023

متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده باید حتما در سایت ستاد نوسازی ناوگان ثبت‌نام کنند

همه چیز از همه جا برای ماشین شماچکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان پیشرانه – پیشرانه – رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: هرگونه ثبت‌نام…