همه چیز از همه جا برای ماشین شما
چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان

کارستان ؛ طول عمر کاسه نمد به عوامل مختلفی بستگی دارد. از آنجایی که طول عمر دستگاه نیز بستگی مستقیم به عدم نشتی روغن دارد لذا انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور ارتقای طول عمر کاسه نمد امری الزامی در صنایع مختلف محسوب می‌شود.

پیش از مطالعه این مقاله، برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کاسه‌نمد مقاله “صفر تا صد کاسه نمد ” و اطلاعات در مورد روش نصب کاسه‌نمد مقاله “نحوه صحیح نصب کاسه نمد” را بررسی کنید.
عوامل زیر به صورت مستقیم نقش موثری در طول عمر کاسه نمد ایفا می‌کنند:
شکل 1 برخی عیوب ایجاد شده در لبه آب‌بندی کاسه‌نمد که باعث بروز نشتی شده و کاهش طول عمر دستگاه یا ماشین را در پی خواهد داشت نشان می‌دهد.
 انواع کاسه نمد  تعویض کاسه نمد پراید  تعویض کاسه نمد ته موتور سمند  تعویض کاسه نمد پژو 206  خرابی کاسه نمد  جنس کاسه نمد  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ پژو پارس  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ  روغن ریزی کاسه نمد پراید  زمان تعویض کاسه نمد خودرو  شماره کاسه نمد  کاسه نمد ال 90  کاسه نمد چیست  دلیل روغن ریزی از کاسه نمد  کاسه نمد میل سوپاپ پژو
1-تغییر شکل دائمی 2-پوسته شدن 3-بریدگی 4-لکه‌دار شدن
شکل1-بروز برخی عیوب در لبه آب‌بندی کاسه‌نمد
با افزایش بیش از حد دمای محل تماس لبه کاسه‌نمد با محور، طول عمر کاسه نمد به شدت کاهش می‌یابد. شکل 2 تاثیر دمای محل تماس لبه کاسه‌نمد و محور را با توجه به جنس لبه آب‌بندی کاسه‌نمد و نوع روغن برخی کاسه‌نمدهای تولیدی شرکت NOK را نشان می‌دهد.
 انواع کاسه نمد  تعویض کاسه نمد پراید  تعویض کاسه نمد ته موتور سمند  تعویض کاسه نمد پژو 206  خرابی کاسه نمد  جنس کاسه نمد  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ پژو پارس  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ  روغن ریزی کاسه نمد پراید  زمان تعویض کاسه نمد خودرو  شماره کاسه نمد  کاسه نمد ال 90  کاسه نمد چیست  دلیل روغن ریزی از کاسه نمد  کاسه نمد میل سوپاپ پژو
شکل 2-تاثیر دمای سطح تماس کاسه‌نمد و محور بر طول عمر آن
همانگونه که ملاحظه می‌شود با افزایش دمای سطح تماس، طول عمر کاسه‌نمد به شدت کاهش می‌یابد و این موضوع بیانگر این موضوع است که هنگام نصب و بهره‌برداری کاسه‌نمد باید به مسئله خنک‌کاری آن و همچنین پیشگیری از افزایش بی رویه دمای سطح تماس توجه کرد. یکی از مواردی که باعث افزایش دمای سطح تماس و کاهش طول عمر کاسه نمد می‌شود فشار هوا یا روغن داخل دستگاه یا ماشین است.
 انواع کاسه نمد  تعویض کاسه نمد پراید  تعویض کاسه نمد ته موتور سمند  تعویض کاسه نمد پژو 206  خرابی کاسه نمد  جنس کاسه نمد  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ پژو پارس  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ  روغن ریزی کاسه نمد پراید  زمان تعویض کاسه نمد خودرو  شماره کاسه نمد  کاسه نمد ال 90  کاسه نمد چیست  دلیل روغن ریزی از کاسه نمد  کاسه نمد میل سوپاپ پژو
شکل 3 نیز دمای قابل تحمل کاسه‌نمدهای مختلف شرکت SKF را نشان می‌دهد.
شکل3-دمای قابل تحمل کاسه‌نمدهای مختلف SKF
شکل 4 تاثیر افزایش فشار داخل دستگاه بر طول عمر کاسه نمد را نشان می‌دهد.
 انواع کاسه نمد  تعویض کاسه نمد پراید  تعویض کاسه نمد ته موتور سمند  تعویض کاسه نمد پژو 206  خرابی کاسه نمد  جنس کاسه نمد  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ پژو پارس  تعویض کاسه نمد ته میل لنگ  روغن ریزی کاسه نمد پراید  زمان تعویض کاسه نمد خودرو  شماره کاسه نمد  کاسه نمد ال 90  کاسه نمد چیست  دلیل روغن ریزی از کاسه نمد  کاسه نمد میل سوپاپ پژو
شکل 4-تاثیر فشار داخل دستگاه یا ماشین بر طول عمر کاسه نمد
نکته: برای پیشگیری از افزایش بیش از حد فشار داخلی دستگاه یا ماشین و کاهش طول عمر کاسه نمد، همواره نسبت به تمیز کردن مجرای تهویه ماشین یا دستگاه و اطمینان از باز بودن آن اقدام کنید تا باعث ارتقای عملکرد و طول عمر کاسه نمد شود.
از طرفی میزان مقاومت جنس کاسه‌نمد به سایش نیز عامل بسیار مهمی در طول عمر کاسه نمد است که در مرحله انتخاب کاسه‌نمد با توجه به شرایط کاری باید به طول عمر آن توجه کافی داشت. شکل 5 میزان مقاومت جنس‌های مختلف کاسه‌نمد در مقابل سایش با شرایط روانکاری مناسب را نشان می‌دهد.
شکل 5-میزان مقاومت کاسه‌نمدهای SKF به سایش
همانگونه که ملاحظه می‌شود بیشترین مقاومت به سایش مربوط به کاسه‌نمد با جنس PTFE و کمترین مقاومت به سایش مربوط به کاسه‌نمد از جنس ACM است.
یکی از مواردی که تاثیر مستقیم و قابل توجهی در طول عمر کاسه نمد دارد شرایط انبار کردن کاسه‌نمد، نگهداری و حمل و نقل آن می‌باشد که برخی از نکات مهم آن در ادامه ذکر می‌گردد.
برای پیشگیری از آسیب دیدن کاسه‌نمد و افزایش طول عمر کاسه نمد موارد زیر را رعایت کنید:
1- درصورتیکه قصد نصب کاسه‌نمد ندارید، آن را از بسته‌بندی خود خارج نکنید تا از آسیب دیدن آن جلوگیری شود.
2- از آنجایی که امواج ماورای بنفش قادر به تخریب لاستیک هستند لذا از نگهداشت طولانی کاسه‌نمد در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
3- از نگهداری کاسه‌نمد در محیط با رطوبت زیاد خودداری کنید تا از زنگ زدن فنر و طوقه فلزی کاسه‌نمد جلوگیری شود.
4- کاسه‌نمد را در نزدیکی منبع تولید حرارت مانند بخاری قرار ندهید تا از تغییر شکل آن پیشگیری شود.
5- از آویزان کردن کاسه‌نمد با سیم، نخ و غیره خودداری کنید تا از آسیب دیدن لبه آن پیشگیری شود.
6- بعد از باز کردن بسته‌بندی کاسه‌نمد، به نحوی آن را نگهداری کنید که در معرض رطوبت، گرد و خاک و آلودگی نباشد.
7- هنگام حمل و جابجایی از اعمال نیروی زیاد یا ضربه به کاسه‌نمد خودداری کنید تا از تغییر شکل آن پیشگیری شود.
8- به منظور پیشگیری از تغییر شکل کاسه‌نمد، مطابق شکل 6 آنها را قاب محکم و مشبک نگهداری کنید.
1-قاب نگهداری کاسه‌نمد 2-کاسه‌نمد
شکل 6-نگهداری مناسب کاسه‌نمد در قاب محکم و مشبک
9- برای پیشگیری از آسیب دیدن بخشی از محور که کاسه‌نمد بر روی آن قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود که مطابق شکل 7 هنگام حمل و انبارش ماشین یا دستگاه، محور آن را با استفاده از پوشش پلاستیکی بپوشانید تا از ایجاد خراش، آسیب دیدگی و زنگ زدگی بخش‌های حساس محور پیشگیری شود. در صورت بروز خراش، آسیب دیدگی و زنگ‌زدگی روی سطح بیرونی محور، هنگام نصب کاسه‌نمد، لبه آب‌بندی دچار تخریب شده و باعث کاهش جدی طول عمر کاسه نمد می‌شود.
1-روکش پلاستیکی 2-محور
شکل 7-مراقبت از محور در مقابل زنگ زدن و آسیب‌دیدگی
10-درصورتیکه شرایط انبارش کاسه‌نمد مناسب باشد، جدول 1 حداکثر زمانی که می‌توان کاسه‌نمد را در انبار قرار داد بدون آنکه دچار زوال و فرسودگی شود را نشان می‌‌دهد.

جدول 1-حداکثر زمان انبارش کاسه‌نمد در صورت مناسب بودن شرایط انبار
نکته: قبل از نصب کاسه‌نمدهایی که زمان انبارش طولانی داشته‌اند حتما بررسی کنید که دچار زنگ‌زدگی یا زوال نشده باشند. درصورت وجود گرد سفید رنگ بر روی کاسه‌نمد، این گرد را پدیده شکوفه می‌نامند که تاثیری در عملکرد کاسه‌نمد ندارد و کاسه‌نمد با این شرایط قابل استفاده است.
11-کاسه‌نمد را در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد و در محیطی با رطوبت بین 40 تا 70 درصد، به دور از اشعه ماوراء بنفش، اوزون و دود نگهداری کنید.
12-از آنجایی که لبه آب‌بندی کاسه‌نمد ضخامتی حدود 0/2 میلیمتر دارد، لمس کردن آن با دست نیز سبب تغییر شکل دائمی و تخریب آن می‌شود. لذا از لمس کردن آن با دست خودداری کنید تا از تغییر شکل در لبه آن پیشگیری شود و دچار نشتی نشود.
13-از تماس کاسه‌نمد با فلزهای خاص به ویژه مس و منگنز خودداری کنید. تماس این فلزات با محصولات الاستومری سبب زوال آنها می‌شود. بدین منظور در مجاورت این فلزات، کاسه نمد را داخل کاغذ یا لایه پلی‌اتیلنی نگهداری کنید.
14-برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انبارش کاسه‌نمدها می‌توانید به استانداردهای ISO 2230 یا DIN 7716 مراجعه کنید.
منبع:ایمگ
چگونه متوجه زمان تعویض تسمه تایم شویم؟
زمان تعویض تسمه دینام پژو 405، سمند و پارس با موتور XU7
روش های تشخیص نشتی روغن گیربکس و دلایل آن چیست ؟
آموزش نحوه صحیح تعویض کاسه نمد خودرو + تصاویر
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب پربازدید
روش های تشخیص نشتی روغن گیربکس و دلایل آن چیست ؟
آموزش نحوه صحیح تعویض کاسه نمد خودرو + تصاویر
جواد نکونام سرمربی استقلال شد + عکس
افزایش ۵ تا ۴۰ میلیون تومانی قیمت خودرو
چگونه متوجه زمان تعویض تسمه تایم شویم؟
پربحث ترین ها
محمدعلی نیکبخت، وزیر جدید جهاد کشاورزی کیست و اهل کجاست ؟
چگونه متوجه زمان تعویض تسمه تایم شویم؟
تفاوت عرضه خودرو در بورس کالا نسبت به روش فروش یکپارچه
معرفی چانگان شنلان S7
معرفی نیسان سنترا 2024
اخبار روز
چگونه متوجه زمان تعویض تسمه تایم شویم؟
آغاز تولید شاسی بلند لئو MX8 در ایران + مشخصات فنی
راه های افزایش طول عمر کاسه نمد خودرو
زمان تعویض تسمه دینام پژو 405، سمند و پارس با موتور XU7
افتتاح مسیر 22 کیلومتری آزادراه تهران- شمال
جوان مدافع حرم با کیف ۴۰ میلیارد تومانی چه کرد؟
افزایش ۵ تا ۴۰ میلیون تومانی قیمت خودرو
روش های تشخیص نشتی روغن گیربکس و دلایل آن چیست ؟
آموزش نحوه صحیح تعویض کاسه نمد خودرو + تصاویر
جواد نکونام سرمربی استقلال شد + عکس
اطلاعیه جدید کرمان موتور برای ثبت نام کنندگان نوبت دوم سامانه یکپارچه
یارانه نقدی در چه صورتی حذف می‌شود؟
شرایط جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها / پرداخت جرایم رانندگی هم اضافه شد
تصویر خودروهای جنجالی بازیکنان تیم ملی فوتبال
ورود بازرسان قضایی و سازمان ملی استاندارد به بررسی کیفیت خودروها
معرفی مرسدس بنز E کلاس استیت مدل 2024
از کدام بانک ها وام مشاغل خانگی بگیریم؟
ایران خودرو مجبور به کاهش 60 میلیون تومانی دنا پلاس شد
فراخوان جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو (تیر 1402)
از قیمت خودرو در افغانستان شگفت زده خواهید شد
انواع اورینگ و مشخصات فنی آنها
نشانه های خرابی کلاچ چیست ؟
دولت در واردات خودرو تسلیم رای مجلس است یا متحد میرسلیم؟
معرفی مازراتی گریکاله 2023
خودروهای لوکس فوتبالیست ها به ایران رسید
اخبار داغ
زندگی نامه احمد و محمود خیامی :بنیانگذاران ایران ناسیونال ( ایران خودرو )
قیمت ابرخودروی رضوانی مشخص شد +عکس
باطری مناسب برای ماشین لکسوس LX570
یک ماشین بی‌نظیر در کلکسیون رونالدو (عکس)
بیوگرافی میلاد عبادی پور و همسرش رویا محبوب با عکس
خودرو
تجربه رانندگی با کوییک افسانه‌ای +عکس
معرفی مرسدس بنز S کلاس 2022
زیباترین خودرو‌های سال ۲۰۲۰ (عکس)
رونمایی از میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۲۲ با طراحی جذاب +(عکس)
معرفی خودروهای زیر چهل میلیون در کشورهای خارجی
مسابقات
استوری ستاره‌ی رئال پس از گُلِ خونین! (عکس)
اسامی بازیکنان تیم ملی انگلیس برای جام جهانی قطر 2022
ساعت و تاریخ بازی های ایران در جام جهانی
برنامه و نتایج لیگ ملت های والیبال 2022 +جدول
اقدام جنجالی آلمانی ها در جام جهانی 2022+عکس
آشپزی
شامی رودباری |غذای خوشمزه شمالی
گیاه پای خر چیست و چه فوایدی دارد؟
طرز تهیه هویج پلو با فیله مرغ زعفرانی
طرز تهیه شوید پلو خوشمزه با ماهیچه
آموزش تهیه کیک ماست بینظیر خوشمزه
source
تولید محتوا
سئو سایت
چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.
source

همه چیز از همه جا برای ماشین شما
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط khodrocamp