ماه: دسامبر 2022

عملکرد ناامیدکننده تویوتا bZ4X برقی در تست‌های جدید؛ ۲۵۰ کیلومتر با یک شارژ

یک سایت دیگر با وردپرس فارسییک سایت دیگر با وردپرس فارسیتویوتا bZ4X برقی اولین محصول خودروساز ژاپنی برای عصر برقی‌هاست اما به نظر می‌رسد ژاپنی‌ها نتوانسته‌اند قدم اول را محکم…