ماه: سپتامبر 2022

چگونه خودروی الکتریکی می‌تواند هزینه برق مصرفی خانه را کاهش دهد

یک سایت دیگر با وردپرس فارسییک سایت دیگر با وردپرس فارسیمطالعه جدید در انگلستان نشان می‌دهد هزینه زندگی مالکان خودروی الکتریکی که برق تولیدی سیستم ترکیبی خورشیدی خانه خود را…

۲۸۸GTO اوولوزیونه مسابقه، یکی از کمیاب‌ترین و زشت‌ترین فراری‌های تاریخ!

یک سایت دیگر با وردپرس فارسییک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه تازگی یک دستگاه فراری ۲۸۸GTO اوولوزیونه برای فروش آماده شده است. ایتالیایی‌ها به دنبال حضور در مسابقات خودرویی گروه…