ماه: آگوست 2022

خرید خودرو در بورس کالا؛ دومین مرحله عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرفت

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیخرید خودرو در بورس کالا از جهات متعددی راحت‌تر از مراجعه به نمایشگاه‌ها و معامله مستقیم است. در بورس کالا، کارگزاری‌ها به جای مشتریان واقعی…